Oslo Containerutleie for avfall

Søppelkasting

Mange benytter fridagene om tidlig på året, sommeren og høsten for å rydde opp i huset og hive gammelt skrot.

Å leie en container fra OsloContainerutleie er den letteste måten som kan benyttes for å hive det søppelet du måtte ha. Det er lett for deg å fjerne alt av søppel med vår lett tilgjengelige tjeneste for henting av spesialavfall med varebil. 

 

elektro-søppel, maling og Glawa/rockwool

Feilplassert maling, trykkimpregnert trevirke, elektro, steinull/glassull og batteri er det vi oftest ser havner sammen med restavfall. Det er ikke alle som er like flinke til å lese regelverket for tillat søppel.

Dekk og felger er et annet eksempel på spesialavfall. Det skal ikke under noen omstendigheter legges i samme container som restavfall. Hele sykler og sykkeldekk er motsetning tillat.

Vi forstår godt at alle restriksjonene og unntak kan være vanskelig å få med seg. Det er heller ikke alle som vet at gips skal leveres separat. Elektrisk utstyr er en gjenganger, men også annet søppel som ikke skal i containeren dukker av og til opp.

 

    Følgende kan inneholde farlige stoffer og skal regnes som farlig avfall: tynner, maling, motorolje, batteri, lim, asbest, vindu med klorparafin/PCB, lysrør, renholdsmidler, Ftalat holdig gulvbelegg, trykkimpregnert trevirke, takplater, renovasjons- og saneringsavfall.

    Dekk på felger.

    Avfall fra kjøkken og olje brukt til frityrsteking.

    Flytende søppel

    Eksplosivt søppel som ammunisjon, dynamitt, fenghetter, trykkbeholdere, brannslukkere, fyrverkeri og lignende

    Stoffer og produkter som er merket med radioaktivt symbol

    Plater av gips og annet gips-holdig avfall.

Her er det som ofte hives feil i blandet restavfall 

    Avfall med smittefare eksempelvis, blodposer, bandasje, bleie fra syke og sprøytespiss.

    Elektro avfall som enten kobles til nettstrøm eller batteri.

    Avløpsslam

 

 

Vi tar for oss en hendelse hvor kunden legger en brødrister i samme container som restavfall. Det vil resultere i kontrollavgift, avviksgebyrer og behandlingsavgifter pålydende flere tusen kroner, så det kan bli svært dyrt fritt å kaste uten hensyn til sorteringskravene. Som en løsning på utfordringen med sortering av avfall kan Oslo Containerutleie hente spesialavfallet, som du sorterer ut i forkant, med varebil. Da slipper du avviksgebyrer samtidig som det er en enkel metode. I menyen øverst finner du "ekstraservice" som er vårt tilbud for henting av problemavfall.

Selskap som som leier ut container ilegger avviksgebyr dersom du kaster søppel i containeren som ikke skal være der. Private og bedrifter er alle pålagt å følge regler for avfallshåndtering vedrørende sortering av produsert avfall.

Gebyr for å hive søppel feil

 

Overfylte containere

Riktig vekt spiller også en viktig rolle. Containere kan bli for tunge til bilene klarer å løfte dem om der kastes  masser som stein og betong. Dette er ikke et problem for 5 kubikk containere men kan bli en utfordring dersom det fullastes med fliser, betong og stein i en 10 m3 container.

 

Det er viktig at avfall ikke går over kanten på containeren når du har mye som skal kastes. Det er strengt forbudt å kjøre med overfylte containere der søppel tyter ut over sidene. Søppel som henger over kanten er med andre ord lovstridig. I verste fall kan en ulykke i trafikken være fatal. Om søppelet stikker for høyt over kanten kan vi ikke benytte sikkerhetsnettet som holder avfallet på plass. Sjåfører avviser å hente overfylte containere.

 

Normalt påløper det et gebyr for utplassering av container på kommunal eiendom.
Om du bor i Oslo sentrum og ikke har egen personlig parkeringsplass eller hage, kan plassering av container bli et problem. Her må vi sende inn en søknad for deg som kan ta en dag eller to å få godkjent.
Skal man sette ut en container på kommunal vei eller gate er det greit å være klar over at det kan komme ekstratillegg, da må man  leie plassen fra kommunen.
Det er viktig at det er ryddet plass i forkant slik at utleveringen av container kan gjøres så raskt og effektivt som mulig. I følge brannforskriftene må man også huske på at containeren må være plassert minimum 5 meter fra husveggen.
Containerens plassering er viktig.
 

 

 

 

Containerutleie for søppel i Oslo og Akershus.

Før i tiden var containerutleie i Oslo for å kaste avfall en enkel jobb. Da kunne en leie en container og hive alt søppelet blandet uten hensyn til om det var vanlig skrot eller spesialavfall, farlig avfall. Vår generasjon står nå med utfordringen fra all dumping og deponering som pågikk av alt søppel på fyllinga på Skedsmo, uten adskilling på avfallstasjoner slik vi må i dag. Noe som er blitt en realitet i dag for beboere nær det gamle søppelfyllingen.

 

Containerweb AS er den nye generasjonen søppelhåndteringsforetak som er med i tidlig fase av det grønne skiftet. Det er nå helt slutt på lagring av avfall i Norge etter den gamle søppelfylling metoden, nå blir alt avfall oppdelt til minste detalj, gjenvunnet eller brent til energigjenvinning. Det stilles meget alvorlige krav til anleggene som brenner avfall for rensing av utslippsgasser. Heldigvis forbrennes det meste av de farlige stoffene i ovnene grunnet meget høy temperatur. Det andre av farlig søppel som samles inn i dag blir lagret i haller i fjell eller nedbrutt i kjemiske prosesser. Noe farlig søppel sendes til spesialforbrenning hvor temperaturen settes mellom femten hundre og to tusen grader. Nesten alt av kemiske sammensetninger brytes ned ved slike høye temperaturer.

 

For å få til håndtering av søppel effektivt, må alle ledd i lenken fra kunder til mottakere gjøre en innsats. Alle ledd må sortere det de kan og følge de reglene som er satt opp i avfallsforskriftene. Avfallsindustrien i Norge er høyt utviklet teknologisk og innovativ på gjenvinning. Landet vårt er helt i tet på håndtering av avfall. Vårt fokus på å gjøre dette så riktig som mulig vil vi alle ha nytte av i dag og i tiden fremover. Ved å være flinke til å skille det som er av farlig avfall og spesialavfall blir kostnadene beskjedne ved innlevering. Våre etterkommere, samfunnet og miljøet er avhengig av at alt søppel håndteres riktig nå og i fremtiden.

 

Vi har en ukomplisert metode hvor du kan kaste alt av søppel i containeren du leier samt hjelp med farlig avfall og spesialavfall. Leier du en container til f.eks. blandet søppel, eller boss, vil det være en liten liste over hva en ikke kan kaste i samme container. Her har vi vært smarte og kommet frem til en meget lettfattelig håndtering av utfordringen med problemavfall. Vi er eneste transportøren som tilbyr å hente problemavfall med varebiler som ikke kan kastes som blandet avfall sammen med leie av containere.

OsloContainerutleie har en mengde varebiler som hurtig kan komme med inntil {2} mann og bidra med å frakte det problemavfallet du måtte ha. Ettersom vi disponerer et stort antall containere og har mange kunder, tilbyr vi gratis transport ved henting av ditt problemavfall. Her får du kostnadsfritt bærehjelp fra to menn i inntil 60 minutter med opplasting av søppelet i varebilen. Har du tunge gjenstander som komfyr, vaskemaskin eller fryseskap som må løftes er det meget enkelt med vår bærehjelp. Vårt slagord her er "Du peker, vi bærer!"

 

Sammensetning av søppel og mengde.

Når et søppelbehov oppstår, kan det i første omgang være lurt å få oversikt over hva en har, og skille til side det som ikke kan kastes i containere. Om du har haugevis søppel som må sorteres ut kan det være lurt å booke egen container til f.eks. isolasjon, trykkimpregnerte materialer eller gips ved større mengder. Spør oss  hva vi kan anbefale av rimeligste løsninger. Vi kan hente med varebil om det er små mengder avfall som skal skilles.

 

Brannfarlig søppel.

Søppel er en kilde til brennbart materiale, det er derfor viktig å ha brannsikkerhet i tankene når en har større masser avfall i et prosjekt. Det er av stor betydning å kvitte seg med søpla etterhvert slik at det ikke samler seg opp og tar opp plass på anleggplassen. Da reduseres også fare for brann. Hos oss kan du leie lukkede, låsbare containere til en rimelig pris. Det er viktig at avfallet ikke lagres slik at det hindrer rømningsvei eller kan være fare for antenning.

 

Obs. pass på at oljeholdige filler og særlig tynner som er tørket opp med tvistdotter og filler kan selvantenne. 

 

Vi har utleie av containere i distriktene i og rundt byer.
Vi har utlevering containere fra vår plassering i Haraldrudveien til oppdrag innenfor Akershus og Oslo. Vi leverer ofte til områder som: Asker, Sandvika, Holmenkollen, Røa, Frogner, Grunerløkka, Fornebu, Gamle Oslo, Alna, Haugerud, Grorud, Stovner, Oslo sentrum, Skjetten, Skedsmo, Lillestrøm, Frogner, Kløfta, Gardemoen, Jessheim, Minnesund, Eidsvoll, Ekeberg, Bekkelaget, Lamberseter, Holmlia, Søndre Nordstrand, Kolbotn, Grefsen, Ullern.

Vårt Kundesenteret.
Vi har fem kundekonsulenter som er klar til å hjelpe deg med  avfallsløsninger. Våre avfallskonsulenter er eksperter og har et bredt kjennskap til hvilke muligheter det er for levering av søppel i Oslo og Akershus. Vi holder åpent man - fre fra kl. 07:00 til kl 18:00. 

Vi kjører ut containere mellom kl. 07:00 til ca. 17:00 alle hverdager man - fre. Det er lurt å bestille container dagen før, før kl 15:00 for å sikre levering til neste dag. Leveranse av container på samme dag som du bestiller kan være mulig utenfor høysesong. I høysesong må en vær tidlig ute med bookingen. Hektiske perioder er vår, sommer og høst, særlig før helger og langhelger.

Leveranse av containere.

Våre Container konsulenter.

Har du et prosjekt med ønske om assistanse og bærehjelp stiller vi med personell og rydder ut. På store prosjekter kan vi komme på befaring og forberede hva som trengs av utstyr og bemanning for å ta ut søppelet. Ønsker du å ha din faste konsulent hos oss som blir kjent med ditt prosjekt og behov, kan du få direkte nummer til din konsulent. Dette gjør det raskere å bestille og korrigere ordrer om nødvendig.
 

Avslutning av container.

Her er det på samme måte som for utlevering lurt å ringe før kl 15 dagen i forveien når du ønsker at vi skal hente den fulle containeren. Men vår kapasitet er stor og vi har god oversikt over hvor bilene våre er til en hver tid. Dermed skal vi alltid klare å løse ditt behov. 

Er avfallet 90% av typen brennbart materialet og ikke større enn 1,5 meter i alle retninger, kan vi levere det til forbrenning direkte. Gi beskjed om du har avfall til forbrenning ved avslutning eller tømming av container. Når vi leverer avfallet til anlegget tømmer vi containeren for å være sikker på at der ikke er noe avvik før søppelet plasseres i forbrenningsovnen.
Brennbart søppel.

Endring av avfallsfraksjon

Om du har fått levert en container tilegnet en annen avfallsfraksjon en du hadde sett for deg kan du ringe og be oss endre dette. Blir ikke endringen registrert i forkant av henting/tømming, kan lasten få avvik og ekstra kostnader med omklassifisering.

Fakturering.
Kunder betaler en oppstartspris som inneholder alle utgifter opp til en viss mengde søppel i vår nettbutikk.  Når containeren blir plukket opp, veier vi søppelet. Om du legger i mer søppel enn hva du opprinnelig betalte for i nettbutikken vil du bli etterfakturert for overskyttende vekt i container. Våre faktura har 14 dagers forfall og utstedes ofte først 1 til 2 uker etter at containeren er avsluttet. 


Transport av søppel.
Vi registrerer lasten som kommer inn, mengde og fraksjoner. Dette blir så helt eller delvis deklarert når det leveres inn. Deklarering er en del av innrapporteringen til myndigheter på hvor mye søppel som samles inn og hvordan det behandles videre. Ønsker kunder avfallsrapporter kan vi sende dem på epost. Disse rapportene følger standard rapport oppsett fremlagt som krav av kommunen tilpasset rivningstiltak og byggesaker.

Hvordan kontakte oss.
Vårt nummer er 96941000 da kommer du til vårt kundesenter og fakturaavdeling. Om vi ikke rekker å svare deg på telefon finner vi ditt anrop i vårt register og ringer deg tilbake ved første anleding. På vår nettside finner du enkelt frem til hvordan bestille, her kan du enkelt legge inn en forespørsel eller bestille en container direkte. Du vil så raskt som mulig bli kontaktet av en kundekonsulent for bekreftelse eller informasjon rundt henvendelsen. post@containerweb.no er vår e-post adresse.

 

Søppel som kan kastes som blandet søppel restavfall.
Når en leier en container til restavfall og ønsker å kaste en blanding av rot og skrot, er en begrenset til å kaste vanlige ting som, trevirke, plastgjenstander, møbler, papp og papir, tekstiler og metallgjenstander. For alt det andre du måtte ha, stiller vi med kostnadsfritt varebiltransport og gratis bærehjelp. Problemavfallet som blir hentet med varebiler koster kr 990,- inkl. mva. pr. kubikk. Sett problemavfallet på en egnet plass så kommer vi og henter det med varebil. Da får du også større plass i containeren til å kaste restavfall. Vi sender kunder liste på hva som må sorteres ut. Feilkastet søppel vil medføre avviksgebyrer. Ring oss om du er i tvil på hva du kan kaste.

 

Avfallsfraksjoner som krever egen container.

Har en mye boss og søppel som ikke kan kastes som blandet avfall, kan en spare penger ved å benytte egne containere for denne typen søppel og gjøre sorteringen selv. Typiske avfallssorter i denne kategorien er: Trykkimpregnerte materialer, elektriske artikler, kabler og ledninger, stein og betongprodukter, jord, sand og gravemasser, hageavfall, isolasjon og gips. Disse produktene har egne priser og de fleste av disse avfallsfraksjonene er billigere å levere inn enn restavfall, samtidig som det er et myndighetspålagt forbud mot å levere dette inn som restavfall. Selv om kravet kan virke strengt er det billigere priser på disse avfallsfraksjonene enn for restavfall.

 

For private koster det ikke all verden å levere speial-avfall i motstetning for bedrifter. Alle avfallsmottak som har avtale med kommunen for mottak fra privathusholdninger tar imot slikt søppel til rabatterte priser. Dette er svært gunstig for private og kommer av at kommunene innkrever renovasjonsavgift som dekker denne typen avfallsinnlevering. De aller fleste bensinstasjoner tar også imot spesialavfall og har egen container for det som en får låne nøkler til når en spør betjeningen. På bensinstasjoner er det kostnadsfritt å levere inn spesialavfall for private. En annen god metode er elektrobutikkene som tar imot, uten betaling, el-avfall eller EE-søppel som det også heter. 

Spesial-avfall og problem-avfall raskt og rimelig.

 

Dette er spesialavfall og farlig søppel.

Alt søppel som inneholder flytende kjemikalier, lim og maling. PCB og Ftalatholdige produkter som isolerglassruter, trykksatte beholdere, lett forurenset og forurenset gravemasser, trykkimpregnerte produkter, bildekk, batterier, El-søppel, lysstoffrør, pærer, oljeholdige maskiner, taksingel, fliser med fliselim og annet farlig søppel. Dette er det som regnes som farlig avfall samt det som åpenbart er farlig søppel, men som ikke nevnes her.

 

Våtorganisk søppel, matavfall.

Dessverre har vi ingen løsninger eller tjenester som kan håndtere søppel fra mat. Det er som regel kun en aktør i hver kommune som har konsesjon for innhenting og håndtering av matsøppel, type våtorganisk søppel.

 

Flytende eller fast forhåndsbetalt pris på leie av container?

I butikken vår på Internett kan du leie 10 og 20 m3 container til rest og blandet søppel, trematerialer, impregnert tre, gipsplater, masser med lett forurensning, betong, tung masse, hage- tegl- og mursteinsavfall. For å gjøre henting av søppel enkelt og billig er det lurt å sortere avfallet etter type, spesielt ved mye søppel. For mindre mengder kan den enkleste løsningen være å kombinere en container til restavfall blandet avfall med henting av problemavfallet med varebil. For Selskap og aktører med store prosjekter kan det være lønnsomt å bestille flere containere slik at de forskjellige typene avfall kan sorteres direkte på anleggsplassen. Det blir en bedre tilpasset prisløsning ved behov for forskjellige størrelser og fleksibel leie av containerstørrelse når du har store mengder forskjellig avfall. Ta gjerne kontakt for et uforpliktende tilbud over våre tjenester. Vi hjelper kunden til å gjøre det riktig for å unngå avviksgebyrer. Informasjon vedrørende hva som ikke kan blandes og må sorteres ut blir alltid sendt kunden på mail eller SMS.


 
Grønn innstilling.

Oslocontainerutleie holder oversikt over hvordan søppel best kan samles inn for være innovativ og delta med et sterkt miljøengasjement i bransjen. Som kunde av oss vil vi hjelpe deg til å gjøre innleveringen av søppelet miljøriktig.

 

Vi har alle størrelser containere, åpne og lukkede containere. Den mest vanlige containeren er 10 kubikk åpen container. I byer, bygårder og tranger gater kan det kun leveres lukket container i følge brannforskriftene. Her faller ansvaret på den som bestiller container og har produsert søppelet som skal avhentes at riktig og lovlig container variant benyttes. 

Velg riktig størrelse og type container.

Av større containere til avfall og boss har vi 20, 30 og 35 kubikk store containere som vi kan skaffe raskt. De fleste av disse er åpne, men en kan bestille slike hos oss som lukkede også med en dag ekstra bestillingstid.

 

 

Dette kan ikke hives i containeren til restavfall, blandet avfall. Denne typen søppel skal enten ha egen container eller fraktes av varebil:

 

- Elektrisk, EE-avfall.

- Alt av elektrisk og elektronisk utstyr.

- Radioaktivt avfall.

- Isotoper og andre produkter merkepliktig som radioaktivt.

- Eksplosiver.

- Dynamitt og andre eksplosive stoffer kjemikalier, samt trykksatte beholdere. Dette gjelder også høyreaktive kjemikalier som kan forventes sterke reaksjoner med andre stoffer.

- Smittefarlig søppel som for eksempel, sprøyter, kanyler, blodposer, laboratorium avfall og sanitærutstyr.

- Våtorganisk søppel som matavfall, matoljer og lignende.

- Farlig søppel: Alle typer kjemikalier, spraybokser, batterier, lyspærer, lysstoffrør, asbestprodukter, rengjøringsmidler, gulvbelegg med Ftalater, impregnert trevirke og andre materialer som kan inneholde farlige stoffer.

- Dekk og dekk på felg.

- Avløpsslam.

- Flytende avfall.

- Impregnert og kreosotbehandlet materiale.

- Taksingel/takpapp.

- Isolerglass, glassruter produsert mellom 1965 og 2005.

- Gips. Gips kan ikke kastes som blandet søppel, gips må ha egen container og skal kastes som ren fraksjon.

- Belegg til gulv: Gammelt gulvbelegg som linoleum ble  tilsatt asbest, limen som ble andvendt inneholdt også Ftalater. Slikt gulvbelegg må derfor behandles som farlig søppel.

 

Avfallsprodusent/kunden er iht. norsk lov ansvarlig for sortering av søppel som skal leveres inn og å gi riktig opplysning om hva som leveres til avfallsmottak.
Med henvisning til norske lover og konsesjoner, kan de nevnte typer avfall ikke leveres sammen med med annet avfall. Avvik fra dette blir fakturert med avviksgebyrer iht. gjeldende satser. Ekstraomkostninger til omklassifisering og sortering ved mottak blir belastet avfallsprodusent, kunden.

Service telefon 96941000

©2015 - 2020 Containerweb AS